اگر بخواهیم در آینده مدیران توانمندی داشته باشیم باید الان به جوانان میدان بدهیم .
همه ی افرادی که الان در شورای پنجم حضور دارند یکی از شعارهایشان توجه به جوانان است .
اینکه می بینید شورای مشورتی جوانان در شورای شهر اساسنامه ی ان تصویب شده ،خودش نشان دهنده ی توجه به جوانان است.
انتظار ان است که جوانان بیایند در کنار شورای شهر در حل مشکلات کمک کنند

علی خدادادی

شرایط مملکت که نیازمنداین است که جوانان حضور پیدا کنند و مدیریت را دست بگیرند
ما به تمامی پیشنهادات و نظراتشان توجه میکنیم
در طول ۴سال خواهید دید شورای پنجم چقدر به جوانان اهمیت خواهد داد
اونهایی که میگن جوانان نمی توانند کار بکنند بی خود میکنند

شخصا اعتقاد دارم انرژی و نقطه ی عطفی که جوانان دارند در مسائل بسیار راهگشا ،کارآمد و بروز است .
امروزه دانش در میان جوانان به هنگام تراز میانسالان و کنهسالان است و شورای اسلامی شهر کرمان بشدت این نیاز را احساس کرد و شورای مشورتی جوانان را راه اندازی کرد که بتواند از نقطه نظرات آن ها استفاده کنیم و به کار ببیرم

به جوانان باید اعتماد کرد و میدان داد به انها اگر سوابق و رزومه صرفاًمد نظر باشد از جوانان نمی توان استفاده کرد.
شورای پنجم نشان داده که جوان گرا است هم اینکه شورای مشورتی جوانان شهر کرمان را به اتفاق ارا مصوب کردیم نشان میدهد شورا بااین رویکرد وارد شده که ازجوانان استفاده بکند و این شورای مشورتی به نوعی بازویی برای شورای شهر باشد

یکشنبه, بهمن ۱, ۱۳۹۶ - ۱۶:۵۸

به جوانان باید اعتماد کرد و میدان داد به انها اگر سوابق و رزومه صرفاًمد نظر باشد از جوانان نمی توان استفاده کرد.
شورای پنجم نشان داده که جوان گرا است هم اینکه شورای مشورتی جوانان شهر کرمان را به اتفاق ارا مصوب کردیم نشان میدهد شورا بااین رویکرد وارد شده که ازجوانان استفاده بکند و این شورای مشورتی به نوعی بازویی برای شورای شهر باشد

علی خدادادی
یکشنبه, بهمن ۱, ۱۳۹۶ - ۱۶:۵۷

شرایط مملکت که نیازمنداین است که جوانان حضور پیدا کنند و مدیریت را دست بگیرند
ما به تمامی پیشنهادات و نظراتشان توجه میکنیم
در طول ۴سال خواهید دید شورای پنجم چقدر به جوانان اهمیت خواهد داد
اونهایی که میگن جوانان نمی توانند کار بکنند بی خود میکنند

دوشنبه, آذر ۲۰, ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۹

در نشست عمومی شورا؛
اسا‌سنامه‌ی شورای مشورتی جوانان تصویب شد
در نشست عمومی شورای اسلامی شهر کرمان، اسا‌سنامه‌ی شورای مشورتی جوانان به تصویب اعضای شورا رسید.