اعضاء مشاورین جوان

کمیته عمران و حمل و نقل
ردیف نام و نام خانوادگی
1 روح الله حکیمی
2 حامد عرب پور
3 سینا رنجبر
4 امیررضا طغرلی پور

کمیته فرهنگی، هنری و بانوان
ردیف نام و نام خانوادگی
1 محمدرضا حکاک زاده
2 کاوه خالقی
3 فهیمه کریمی
4 موسی مومنایی
5 سیدکریم‏الدین نظام زاده موسوی
6 الهه یزدان پناه احمد آبادی
7 مهدی شکیبا مهر

کمیته اجتماعی، ورزشی و جوانان
ردیف نام و نام خانوادگی
1 علی ایلاقی
2 حامد ابوسعیدی
3 زینب عباس شیرازی
4 ایمان اسلامیت
5 سجاد شجاعی
6 ابراهیم فارسی نژاد
7 محمد کریمی کرمانی

کمیته گردشگری و اصناف
ردیف نام و نام خانوادگی
1 محمدایلاقی حسینی
2 عاطفه توانایی
3 وحید سلطانی نژاد
4 امید ابراهیمی پور
5 رضا خدادادی
6 آرش شجاع الدینی
7 زینب نیک نفس گنویی

کمیته خدمات شهری – بهداشت و محیط زیست
ردیف نام و نام خانوادگی
1 محمدامین عطاپور
2 محسن سلاجقه
3 نعیم امیری
4 سعید نصیبی
5 صادق نخعی
6 اکرم زراعت پیشه
7 ابوذر فدایی

کمیته برنامه و بودجه
ردیف نام و نام خانوادگی
1 عابد شیخ بهایی
2 سارا پناهنده
3 غلامرضا سلطانی نژاد

کمیته معماری – شهرسازی و حاشیه نشینی
ردیف نام و نام خانوادگی
1 محمد ابراهیمی
2 نسیم امیری
3 احمدرضا جعفری
4 احسان شیخ الاسلامی
5 میلاد عرب زاده
6 سیدمهدی افتخار افضلی
7 مجتبی سلطانی

کمیته حقوقی و نظارت
ردیف نام و نام خانوادگی
1 سمیرا احمدی نژاد
2 عباس حسنی
3 نوید سیدی
4 علیرضا شیخ اسدی
5 محمدحسام گوری
6 محمدرضا معمارزاده کرمانی
7 پیام خسروی