با توجه به تقاضاهای مکرر جوانان کرمانی صورت گرفت: آخرین تمدید ثبت نام هیأت مشاوران جوان

سرپرست مشاوران جوان شورای اسلامی شهر کرمان از آخرین مهلت ثبت نام جوانان کرمانی خبر داد.
موسی مومنایی اظهار داشت: با توجه به تقاضاهای مکرر جوانان مبنی بر شرکت در انتخابات و عضویت در هیات مشاوران جوان شورا، مهلت ثبت نام تا ۳۱ مردادماه تمدید شد.
وی همچنین تاکید کرد: انتخابات شورای مشاوران جوان طبق زمان مشخص شده و از چهارم تا هفتم شهریورماه برگزار می شود.
گفتنی است زمان و نحوه تشکیل کمیته های تخصصی مشاوران جوان در کانال و سایت شورای اسلامی شهر کرمان اعلام می شود.