معین زاده‌ی میرحسینی

اگر بخواهیم در آینده مدیران توانمندی داشته باشیم باید الان به جوانان میدان بدهیم .
همه ی افرادی که الان در شورای پنجم حضور دارند یکی از شعارهایشان توجه به جوانان است .
اینکه می بینید شورای مشورتی جوانان در شورای شهر اساسنامه ی ان تصویب شده ،خودش نشان دهنده ی توجه به جوانان است.
انتظار ان است که جوانان بیایند در کنار شورای شهر در حل مشکلات کمک کنند