درخواست عضویت

فرآیند عضویت در هیات مشاورین جوان بر اساس اصلاح اساسنامه تغییراتی در بر داشته است.
مهمترین تفاوتی که در اساسنامه جدید لحاظ شده، اصلاح و انطباق کمیته های این هیات با کمیسیون های شورای شهر است.
پیرو این اصلاحات، اعضایی که تا کنون ثبت نام کرده اند، بایستی اطلاعات خود را ویرایش کرده و کمیته جدید مد نظر خود را انتخاب کنند.
و افرادی که به تازگی تصمیم به عضویت گرفته اند، کمیته های جدید را جهت فعالیت انتخاب کنند.
همچنین قوانین و مقررات پایه‌ای جهت عضویت در این هیات تعیین شده که شما با پذیرفتن این قوانین نسبت به عضویت اقدام خواهید کرد:
 • اعتقاد به اسلام
 • التزام عملی به اسلام
  • تبصره 1 : منظور از التزام عملی به اسلام در این بند، عمل به احکام اسلام در حد عمل به انجام واجبات و عدم اصرار به محرمات است.
  • تبصره 2 : داوطلبان اقلیتهای دینی مصرع در قانون اساسی باید به دین خود اعتقاد داشته باشند .
 • التزام عملی به انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.
 • تبصره : منظور از التزام عملی در این بند، اعتقاد به ارزشهای اسلامی نظام شامل اسلامیت، جمهوریت، استقلال، آزادی و وحدت ملی است .
 • التزام و ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه .
 • تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران .
 • داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی، کارت معافیت دائم یا معافیت تحصیلی برای آقایان.
 • داشتن حسن شهرت.
  • تبصره : عدم محکومیت قضایی، جرائم اقتصادی، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور ایران و جرائم علیه عفت عمومی، ارتداد، خیانت در امانت.
 • عدم محکومیت کیفری موثر و محرومیت از حقوق اجتماعی.
 • عدم وابستگی به گروههای غیرقانونی.
 • عدم اعتیاد و استعمال مواد مخدر و روان گردان.